องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดสามชุก อ.สามชุก

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา โดยมีนายประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการขึ้นเพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ และยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักภารกิจหน้าที่ของตนเอง รู้จักการเป็นพลเมืองดี เกิดความรักชาติบ้านเมือง มีความรักใคร่สามัคคีกันในหมู่คณะ รวมถึงให้ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 88 คน โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน ๒๕๖๑
ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,141,456