องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..การประชุมชี้แจงวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี

                        นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายกอบชัย พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี, สมาชิกสภา 
อบจ.สุพรรณบุรี, นายคณิต คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ และได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยมีนางวริดา ตันบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เพื่อให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,253