องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี

                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อราชการ แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของ  อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พร้อมด้วย นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,         นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัด  อบจ.สุพรรณบุรี ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ชวนคุย     เรื่อง “การครองตน ครองคน และครองงาน” และในช่วงเช้า ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับบุคลากรของ  อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,313