องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี

          นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี,คณะผู้บริหาร,ประธานสภา อบจ.,รองประธานสภา อบจ.,สมาชิกสภา อบจ.,ปลัด อบจ.,รองปลัด อบจ.,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี,นายยุทธศาสตร์  พันธุ์เขียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์,ผู้แทนชุมชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  13,901