องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                  นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     เขต 2 สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
                    โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติงานเป็นทีมมีความเข้มแข็งและมีการประสานงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว พัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ชุมชนได้ สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดสุพรรณบุรี
เกิดความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  13,845