องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ประวัตินายก อบจ.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

  • เหรียญเงินมงกุฎไทย   (ร.ง.ม.)
  • เหรียญเงินช้างเผือก     (ร.ง.ช.)
  • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  (จ.ม.)
  • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  (จ.ช.)
  • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.)
  • ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.)
  • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.) (ชั้นสายสะพาย)
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,645