องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ประวัตินายก อบจ.

ประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลที่ได้รับ

  1. ได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2549 จากนิตยสารเส้นทางไทยและหนังสือพิมพ์  เส้นทางเศรษฐกิจ  โดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
  2. ได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2549  จากนิตยสารเส้นทางไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ   เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2550 โดย ฯพณฯ ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
  3. ได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ผู้นำดีเด่น และ นักพัฒนาตัวอย่าง ของการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส  จากสถาบัน การจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต (HMPI ) ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน (DBQ) วันที่  5  เมษายน 2550
  4. ได้รับมอบโล่จากกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
  5. ได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่จากคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “รางวัลไทย” ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2557 ด้านการบริหารการจัดการที่ดี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
  6. ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
  7. ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
  8. ได้รับมอบโล่จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
  9. ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 37 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,588,718