ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
90
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9444
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033484
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ท่องเที่ยว
จำนวนผู้เข้าชม : 9626   
 
รายงานก้าวหน้าศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562
: 3   
รายงานก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 28 มกราคม -3กุมภาพันธ์ 2562
: 3   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 21-27 มกราคม 2562
: 5   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 7-13 มกราคม 2562
: 62   
รายงานก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2561 -6 มกราคม 2562
: 44   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2561
: 84   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 17-23 ธันวาคม 2561
: 92   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 10-16 ธันวาคม 2561
: 97   
รายงานก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 85   
รายงานก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน -๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 77   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 97   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 104   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 100   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 143   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 125   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 105   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 133   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 148   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
: 132   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
: 150   
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111