องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านสังคม

          ในปี พ.ศ. 2554 การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น2 ส่วน คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 1 10 ตำบล จำนวน 1,007 หมู่บ้าน โดยมีอำเภอดังนี้          1 . อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
          2. อำเภอดอนเจดีย์
          3. อำเภอด่านช้าง
          4. อำเภอเดิมบางนางบวช
          5. อำเภอบางปลาม้า
          6. อำเภอศรีประจันต์
          7. อำเภอสองพี่น้อง
          8. อำเภอสามชุก
          9. อำเภอหนองหญ้าไซ
          10. อำเภออู่ทอง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,588,659