โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี : เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า อำเภอดอนเจดีย์
โครงการรำลึกถึงเจ้าพระยายมราชช้างป่าต้นคนสุพรรณ : 156 ปี ชาตกาลมหาอำมาตย์นายกเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕61 ณ บ้านเจ้าพระยายมราช (บ้านยะมะรัชโช) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 4 ประจำปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน “Acoustic Contest 2018” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์ สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ แบคคัส โฮม รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕61 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
งานแสดงความยินดีกับนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี